O nas

Prvi v poslu. Že od leta 1964.

1964

Delavnica za vzdrževanje kmetijske mehanizacije

1968

Podjetje pride pod okrilje Transavto Postojna
TOZD Delavnica Cerknica

1978

Podjetje postane TOZD Tovarna Transportnih naprav,
v lasti Avtomontaže Ljubljana.

1981

Nova proizvodna hala in uprava na naslovu
Podskrajnik 17, Cerknica

1989

Osamosvojitev podjetja
TTN Tovarna transportnih naprav p.o.

1997

Prestrukturiranje v DELNIŠKO DRUŽBO
TTN d.d.

2009

Prenos dejavnosti na dve novoustanovljeni podjetji:
TTN Nadgradnje d.o.o.
TTN Avto d.o.o.

2013

Investicija v modernizirano proizvodnjo,
nakup KUKA robota za robotsko varjenje

2017

Investicija v nakup najsodobnejšega stroja za
laserski razrez ter računalniško vodenega
krivilnega stroja

Podjetje je nastalo leta 1964, kot delavnica za vzdrževanje kmetijske mehanizacije.  Delavnico je nekaj let pozneje prevzelo podjetje Transavto Postojna. Kot TOZD Delavnica Cerknica je delovalo do leta 1978, ko je prešlo v podjetje Avtomontaža Ljubljana, kot TOZD Tovarna transportnih naprav Cerknica, v njeni sestavi. Leta 1981 je bila zgrajena nova tovarna v Podskrajniku 17 v Cerknici, kjer podjetje posluje še danes. Ob koncu leta 1989 se je razdružila in postala samostojno podjetje. V začetku leta 1997 se je preoblikovalo v delniško družbo. Po končanem procesu lastninjenja večinski delež pripada upravi, ostalo zaposlenim in bivšem zaposlenim.

Proizvodna dejavnost podjetja je izdelovanje raznih kovinskih konstrukcij. V proizvodnem procesu uporabljamo laserski stroj, kar zagotavlja kvalitetno izdelavo in hiter odzivni čas za naročen izdelek.  V letu 2005 smo investirali v novo peskalno in novo lakirno komoro in s tem dosegli kakovostno površinsko obdelavo proizvodov in močno zmanjšali obremenitev okolja s prahom, rjo in drugo nečistočo. Prostori za opravljanje tehničnih pregledov osebnih vozil in motornih koles so zgrajeni v letu 2005. Leta 2009 smo investirali v izgradnjo avtomatske in samopostrežne ročne avtopralnice. Podjetje TTN d.d. je preneslo dejavnosti na novo ustanovljeni podjetji. TTN avto d.o.o. opravlja dejavnosti tehničnih pregledov, avtopralnice in vzdrževanja vozil. TTN nadgradnje d.o.o. opravlja proizvodno dejavnost. Leta 2017 smo investirali v nakup najsodobnejšega stroja za laserski razrez ter računalniško vodenega krivilnega stroja.

OSEBNA IZKAZNICA

Tovarna transportnih naprav d.d.
Naslov:
Podskrajnik 17, 1380 Cerknica, Slovenija
Telefon:
+386 (0)1 7097810
Matična številka:
5143675
ID za DDV:
SI 53291727
Vpis v sodni register:
Okrožno sodišče v Ljubljani 1/03606/00
Organizacijska sestava:
delniška družba
Poslovni račun:
SI56 0311-5100-0370-841 (SKB Banka)
SI56 3000-0008-0003-987 (Sberbanka)
TTN Nadgradnje d.o.o.
Telefon:
+386(0)1 709 7810
Email:
info@ttn.si
Naslov:
Podskrajnik 17, 1380 Cerknica, Slovenija
Matična številka:
3532542
ID za DDV:
SI 62487027
Organizacijska sestava:
hčerinsko podjetje
Poslovni račun:
SI56 3000 0001 0226 455 (Sberbank d.d.)
SI56 0311 5100 0370 744 (SKB d.d.)
TTN Avto d.o.o.
Telefon:
+386(0)1 709 7832
Email:
info@ttn.si
Naslov:
Podskrajnik 17, 1380 Cerknica, Slovenija
Matična številka:
3532615
ID za DDV:
SI 99513102
Organizacijska sestava:
hčerinsko podjetje
Poslovni račun:
SI56 3000 0001 0870 826 (Sberbank d.d.)
SI56 0311 5100 0371 132 (SKB d.d.)